2023-10-02 11:00Pressmeddelande

VR Sverige köper miljövänliga elbussar till trafiken i Kristianstad

Urbino elbussSolaris

VR Sverige väljer Solaris som ny leverantör av de 23 elbussar som planeras att tas i drift i Kristianstad från och med juli 2024. Det rör sig om 20 stycken Urbino 15, lågentrébussar och tre stycken Urbino 12, låggolvsbussar. Förutom att vara miljövänliga kommer de att underlätta resandet för kunder med fysisk funktionsnedsättning. 

– Vi ser fram emot att se elbussar rulla i Kristianstad för första gången, säger Anders Frykman, direktör för bussdivisionen på VR Sverige. Elektrifieringen av bussflottan är ett steg i rätt riktning för VR Sverige som kontinuerligt jobbar med att erbjuda hållbara trafiklösningar.

Förberedelser påbörjas inom kort

Förberedelserna drar snart i gång på depån som ska förberedas med laddinfrastruktur samt utbildning av både verkstadspersonal och förare. Arbetet med laddinfrastrukturen på depån kommer att göras i två olika etapper: Först ska kablage dras fram till depån eftersom det saknas idag. Ett stort ställverk kommer att byggas inne på depån och efter det kommer laddningsplatser att byggas så att de kan driftsättas lagom till trafikstarten. VR står för finansiering av såväl fordon som laddinfrastruktur. I samband med förberedelserna kommer även gasrampen att demonteras.

– Vi planerar att utbilda våra förare strax innan bussarna sätts i bruk, så att de får lära sig de nya funktionerna och känna på hur det är att köra de nya elbussarna, berättar Martin Frennessen, trafikchef på VR Kristianstad. Verkstadspersonalen ska också få utbildning av de nya fordonen vilket vi planerar in under sommarmånaderna 2024.

Befintliga Solaris gasbussar kommer att avyttras i samband med att nya bussar kommer in i omgångar. Utfasningen av de äldre bussarna var tänkt att ske tidigare i avtalet, men detta har dröjt i och med de omförhandlingar som skett i trafikavtalet för att nu möjliggöra denna modernisering och elektrifiering av fordonsflottan.

Om bussmodellerna

Urbino 15 LE är 15 meter lång och försedd med batterier på 550 kWh kapacitet, medan Urbino 12 är 12 meter lång och uppnår batterikapacitet på 400kWh. Båda modellerna laddas i depå med en 130 kW pluginkontakt och 100 procent grön el. Bussarna har även digitala backspeglar som förbättrar sikten för våra förare under körning.

– Vid valet av leverantör och bussmodeller har vi även lagt särskilt fokus på tillgänglighetsanpassning, berättar Anders Frykman. Båda bussmodellerna är utrustade med två rullstolsramper och säten som är tillgängliga direkt från låggolvet, allt för att förbättra upplevelsen ombord för våra kunder.

Valet av leverantör föll på Solaris eftersom de kunnat tillmötesgå våra behov av boggi-bussar och garanterar en hållbar produktionskedja där också tillverkningen följer våra högt ställda krav.

Våra kunder kommer att se våra fordon bytas ut successivt under nästa höst och kan förvänta sig en helt ny reseupplevelse.

– Förutom att bussarna är nya och fräscha kommer de att vara mycket tystare än vad man är van vid, berättar Martin Frennessen. Med andra ord kommer det bli en väldigt behaglig åktur i Kristianstads stadstrafik från och med nästa höst!


Om VR Sverige

VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Från och med december 2024 kör VR Sverige också tågrafiken i Bergslagen på uppdrag av Tåg i Bergslagen. Med cirka 3 000 medarbetare, 520 bussar, 180 tåg och 70 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR Sverige ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund