2021-12-12 05:00Pressmeddelande

Idag börjar Arriva köra busstrafiken i norra Skåne

För ett år sedan tog Arriva över stadstrafiken och regiontrafiken i Kristianstad. Nu tar Arriva även över regiontrafiken från den tidigare operatören Bergkvarabuss i de norra delarna av Skåne och det blir med nya gasbussar från Scania.

För ett år sedan startade Arriva upp stadstrafiken och regiontrafiken i Kristianstad efter att den tidigare operatören Transdev drivit den trafiken sedan 40-talet. Idag, söndag, är det dags för Arriva att även börja köra den regionala busstrafiken i nordöstra delarna av Skåne som Bergkvarabuss tidigare ansvarat för. Avtalet mellan Skånetrafiken och Arriva, för både stads- och regionaltrafiken, löper till december 2028.

Till uppstarten av regiontrafiken har Arriva köpt in 30 nya bussar, som drivs med gas, från Scania. Inledningsvis kommer 17 vara klara för trafik och resten kommer att succesivt tas i trafik. Trafiken kommer att utgå från depåerna i Kristianstad, Broby, Olofström och Sölvesborg.

  • Vi har arbetat med denna uppstart det senaste året, säger Martin Frennessen, trafikchef i Kristianstad. Många saker ska komma på plats som övertagande av personal, bussar, it-lösningar och lokaler samtidigt som vi ska börja köra enligt en ny tidtabell. fortsätter Martin Frennessen.

Det är cirka 60 personer som får en ny arbetsgivare och det är inte bara uniformen som byts ut. Det nya avtalet innebär också många förändringar som syftar till att utveckla trafiken, förbättra för befintliga kunder och även att attrahera fler kunder.

  • Under pandemin har vi tappat många kunder även om det nu har svängt och allt fler åter börjar åka buss. Vi vill inte bara få tillbaka de som tidigare åkte kollektivt, utan vi vill attrahera fler. Förutom de nya bussarna kommer vi att fokusera på punktlighet och pålitlighet. Andra förändringar, som kanske inte syns lika mycket för kunderna är de digitala lösningar som stödjer förare och trafikledning. Arrivas digitala lösningar gör att förare får ett bättre stöd för tidhållning och miljövänlig körning samtidigt som trafiken kan optimeras med färre förseningar och inställda turer, avslutar Martin Frennessen.


Om VR Sverige

Arrivakoncernen är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 46 000 anställda och mer än 2 miljarder levererade resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 770 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund