2020-12-14 09:02Pressmeddelande

Arriva tar över i Kristianstad efter 75 år

Bandklippning i KristianstadBandklippning i Kristianstad

Sedan 40-talet har bussarna i Kristianstad körts av samma bolag. Först under namnet Skånska Trafik AB sedan Linjebuss, Connex, Veolia Transport och nu senast Transdev.  Nu tar Arriva över bussarna i stadstrafiken och om ett år också regiontrafiken

I ett år har förberedelserna pågått hos Arriva med att starta upp stadstrafiken i Kristianstad. Efter att samma operatör, om än med olika namn, drivit trafiken sedan 40-talet vann Arriva en upphandling omfattande stads- och regiontrafiken. I söndags 13 december, kl 05:18 rullade den första stadsbussen ut ur depån. Regiontrafiken körs ytterligare ett år av den tidigare operatören Bergkvarabuss.
Avtalet mellan Skånetrafiken och Arriva löper till december 2028.

Vid trafikstart kommer trafiken att bedrivas med 47 tursatta bussar. Samtliga av dessa kommer under kontraktstiden efterhand att ersättas med nya biogasbussar. Vid den andra trafikstarten i december 2021 kommer ytterligare 29 tursatta bussar att sättas i trafik.

 - Det har varit ett intensivt arbete de senaste månaderna, säger Martin Frennessen, trafikchef för depån i Kristianstad. Många saker ska komma på plats som övertagande av personal, bussar, it-lösningar och lokaler. Och även om det är färre som utnyttjar kollektivtrafiken just nu så arbetar vi för att vara beredda att ta emot alla kunder när allt återgår till ett normalläge fortsätter Martin Frennessen.

Det är 125 personer som får en ny arbetsgivare och det är inte bara uniformen som byts ut. Det nya avtalet innebär också många förändringar som syftar till att utveckla trafiken, förbättra för befintliga kunder och även att attrahera fler kunder.

 - Vår bransch digitaliseras precis som många andra branscher. Inledningsvis blir det inga stora förändringar men redan till sommaren kommer bussarna att kopplas upp mot Arrivas digitala lösningar som gör att förare får ett bättre stöd för tidhållning och miljövänlig körning samtidigt som trafiken kan optimeras med färre förseningar och inställda turer, avslutar Martin Frennessen.


Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund