2020-06-16 15:00Pressmeddelande

Förvaltningsrätten tilldelar Arriva busstrafiken i Kristianstad

Arriva kör busstrafiken i Kristianstad efter beslut i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten meddelade idag att Arriva Sverige AB, efter upphandling och efter att förvaltningsrätten prövat ett överklagande, får förtroendet att driva den kollektiva stads- och regiontrafiken i Kristianstad. Avtalet löper i åtta år med start i december 2020. Ett avtal som är värt 1,5 mdr kronor.

Region Skåne, genom Skånetrafiken, tilldelade i december 2019, efter en upphandling och utvärdering Arriva Sverige AB att köra stads- och regiontrafiken i Kristianstad. Upphandlingen överklagades av en annan operatör till förvaltningsrätten som nu har avgjort frågan och fastställt tilldelningen. Det nya avtalet är uppdelat i två delar där den första delen startar i december 2020 och gäller i 8 år och det andra startar i december 2021 och gäller i sju år.

Vid trafikstarten i december 2020 kommer trafiken att bedrivas med 47 tursatta bussar. Samtliga av dessa kommer under kontraktstiden efterhand att ersättas med nya biogasbussar. Vid den andra trafikstarten i december 2021 kommer ytterligare 29 tursatta bussar att sättas i trafik.

- Att få ett utökat förtroende från Region Skåne och Skånetrafiken är hedrande. Vi förstärker vår närvaro i Södra Sverige och får därmed större möjligheter att skapa synergier i vår leverans. Något som kommer att   märkas hos både kunder och vår personal, säger Johan Åhlander, vd för Arriva Sverige AB.

Det nya avtalet innebär många förändringar som syftar till att utveckla trafiken, förbättra för befintliga kunder och även att attrahera fler kunder.

Arbetet med att starta trafiken har påbörjats och möten kommer att genomföras med Skånetrafiken, de fackliga organisationerna och nuvarande entreprenör för att gemensamt säkerställa att övergången sker utan störningar för kunderna.

Avtalsspärr gäller i tio dagar.Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund