2023-01-13 13:37Pressmeddelande

VR i Sverige skriver avtal med Tåg i Bergslagen

Tåg i BergslagenTåg i Bergslagen

Den 14 december meddelades att VR Sverige AB har valts till ny operatör för Tåg i Bergslagen. Då inga överklagande har inkommit på tilldelningsbeslutet har nu kontraktet undertecknats av parterna.

Kontraktet startar den 10 december 2023 och är ett 10-årskontrakt med option på ett extra år. Detta är det första kontraktet som VR i Sverige tilldelats efter att VR i Finland förvärvade bolaget 1 juli i år.

Kontraktsvärdet för hela perioden uppgår till 3.9 miljarder kronor och engagerar ca. 200 anställda. Trafiken kommer att bedrivas med fordon som tillhandahålls av Tåg i Bergslagen.

Underhållet av fordonen kommer att göras av Alstom i Gävle och Västerås. För att kunna hantera de nya, längre, fordonen kommer Alstom att bygga ut sin befintliga verkstad i Västerås.

  • Det känns mycket spännande och positivt att få börja samarbeta med VR Sverige! De visar på insikt om svårigheterna med vår trafik och har visat att de kommer att ta hand om både kunder, personal och fordon på ett bra sätt under avtalstiden, säger Maja Rapp, vd Tåg i Bergslagen AB.

 

  • De anbud som kom in låg prismässigt nära varandra men VR fick högre betyg på det som kallas kvalitetsdokumentationen, något vi naturligtvis ser som att våra lösningar och arbetssätt håller en hög kvalitet. VR har fokuserat mycket på att möta de utmaningar som vi identifierat i dagens verksamhet, vilket vi tror beställaren har uppskattat, säger Haris Habul, direktör Division tåg VR Sverige.

 

 

Om Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen binder samman de fyra länen Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Det grundades 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Tåg i Bergslagens uppdrag är att driva och utveckla tågtrafiken och kollektivtrafiken i regionen och de arbetar för att öka möjligheterna för de som bor där att pendla till arbete eller studier, resa i arbete eller på fritiden. Genom att arbeta för samordning mellan tågen och länstrafikföretagets bussar vill man göra det enkelt att resa till och från platser i hela regionen.


Om VR Sverige

VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Med cirka 3 000 medarbetare, 520 bussar, 180 tåg och 70 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR Sverige ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund