2022-12-14 12:30Pressmeddelande

VR i Sverige vinner nytt järnvägskontrakt

Tåg i BergslagenTåg i Bergslagen

Idag meddelades att ny operatör för Tåg i Bergslagen blir VR Sverige AB. Kontraktet startar i december 2023 och är ett 10-årskontrakt med option på ett extra år. Detta är det första kontraktet som VR i Sverige tilldelats efter att VR i Finland förvärvade bolaget 1 juli i år.

Kontraktsvärdet för hela perioden uppgår till 3.9 miljarder kronor och engagerar ca. 200 anställda. Trafiken kommer att bedrivas med de befintliga tågen, som tillhandahålls av beställaren, men dessa kommer delvis att ersättas med nya tåg under 2023. En ny depå för tågen planeras att byggas i samband med kontraktet startar.

– Att vinna ett kontrakt av denna storlek och betydelse är ett bevis på att vi har ett erbjudande som trafikhuvudmännen uppskattar. VR i Sverige har kommit långt inom digitalisering och det kommer att märkas i detta kontrakt, säger Topi Simola, tillförordnad vd för VR Sverige AB.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts.

 

Om Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen binder samman de fyra länen Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg. Det grundades 2000 och ägs till lika delar av Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Tåg i Bergslagens uppdrag är att driva och utveckla tågtrafiken och kollektivtrafiken i regionen och de arbetar för att öka möjligheterna för de som bor där att pendla till arbete eller studier, resa i arbete eller på fritiden. Genom att arbeta för samordning mellan tågen och länstrafikföretagets bussar vill man göra det enkelt att resa till och från platser i hela regionen.Om VR Sverige

VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Med cirka 3 000 medarbetare, 520 bussar, 180 tåg och 70 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR Sverige ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund