2022-03-23 13:30Pressmeddelande

Arriva och fackförbundet ST överens om Pågatågen

Arriva Sverige AB och fackförbundet ST har träffat en överenskommelse avseende Pågatågen. Överenskommelsen innebär att Arriva och ST har förlikats i pågående tvister på Pågatågen.

 

I juli 2021 träffade Arriva, som driver trafiken på Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken, ett lokalt kollektivavtal med fackförbunden Seko och de förändringar som genomfördes med SEKO förhandlades också med SRAT-TJ. Nu har Arriva även kommit överens om samma förändringar i det lokala kollektivavtalet med det tredje fackförbundet, ST.

 

- Vi gjorde för ett år sedan en kursändring vad gäller dialogen med de lokala fackförbunden, där fokus numera ligger på öppenhet och samverkan, säger Haris Habul, direktör division tåg på Arriva. Att vi nu även har kommit överens om förändringar i det lokala kollektivavtalet med ST är i linje med hur vi önskar att samarbeta med de fackliga motparterna, fortsätter Haris Habul.

 

- Vår ambition har alltid varit att komma överens om ett avtal som fungerar för samtliga parter och har också därför alltid varit öppna och villiga att föra en dialog med Arriva. Nu har vi tillsammans, efter många diskussioner, kommit fram till ett avtal som både fungerar för personalen och Arriva, säger Mikaela Kronholm Lundgren, ordförande Fackförbundet ST Arriva Pågatågen.

 

Överenskommelsen omfattar flera punkter som till exempel:
- Förlikning av två centrala tvister avseende tidiga turer och två tidiga morgonturer i rad.

- Arriva betalar i samband med förlikningen en ekonomisk kompensation till ST:s medlemmar.

- ST kommer att återkalla tvisterna.

- Andra förändringar i kollektivavtalet som går i linje med förändringarna som genomförts med övriga fackförbund.

 

- Det är en lång process som med detta nu avslutas. Min känsla är att det finns en stor enighet och vilja att nu fokusera på vårt viktiga samhällsuppdrag, att ge personalen de bästa möjligheterna att leverera en pålitlig och trygg kollektivtrafik med en fortsatt hög punktlighet, avslutar Haris Habul.


Om VR Sverige

Arrivakoncernen är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 46 000 anställda och mer än 2 miljarder levererade resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 800 medarbetare, 800 bussar, 212 tåg och 65 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund