2021-07-14 11:00Pressmeddelande

Arriva och Seko överens om Pågatågen

Möte mellan två PågatågMöte mellan två Pågatåg

Arriva Sverige AB och Seko, Service och kommunikationsfacket, har träffat en överenskommelse avseende Pågatågen. Överenskommelsen innebär att Arriva och Seko har förlikat de tvister man haft i AD och nu kan lägga en konfliktfylld period bakom sig.

 

Det har under de senaste åren förekommit flera tvister mellan Seko och Arriva, som driver trafiken på Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken. Konflikterna har rört många olika områden som till exempel schemaläggning och lönesättning för kundvärdarna.

 

- Vi har under våren insett att det var dags för kursändring och att riktningen skulle vara mot dialog istället för konflikt, säger Haris Habul, direktör division tåg på Arriva. Efter att ha samtalat och lyssnat på de lokala fackliga företrädarna startades ett arbete med Seko lokalt och centralt i syfte att hitta konstruktiva, hållbara och framåtriktade förutsättningar för verksamheten vid Pågatågen, fortsätter Haris Habul.

 

- Det känns bra att vi efter många års kamp nu har nått en uppgörelse som innebär att våra medlemmar blir rättvist kompenserade samtidigt som vi tar viktiga steg mot en fungerande relation med arbetsgivaren. Det är stort givet hur långt ifrån varandra vi har stått under så lång tid, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko med ansvar för spårtrafik.

 

Överenskommelsen omfattar flera punkter som till exempel:
- Förlikning av två mål i Arbetsdomstolen avseende tidiga turer och införandet av kundvärdsrollen.

- Arriva betalar i samband med förlikningen  en betydande ekonomisk kompensation till Sekos medlemmar.

- Seko kommer att återkalla tvisterna.

 

Parallellt med förlikningsdiskussionerna har Arriva och Seko sett över kollektivavtalet och hittat gemensamma lösningar för att främja en mer tillförlitlig och effektiv schemaläggning. Avtalet som idag ligger som en bilaga till det centrala kollektivavtalet kommer i samband med förlikningen återigen att tecknas som ett lokalt kollektivavtal mellan Arriva och Seko.

 

- Det här är en väldigt viktig överenskommelse. För Arriva och våra kunder men framförallt för vår personal. Jag vill ge representanterna för Seko och Tågföretagen en stor eloge för deras mod och det pragmatiska sätt som de fört diskussionerna på, säger Haris Habul. Nu vill vi fokusera framåt och ge personalen de bästa möjligheterna att leverera en pålitlig och trygg kollektivtrafik med en fortsatt hög punktlighet, avslutar Haris Habul.

 

- Sekos medlemmar har kämpat länge och de förtjänar lugn och ro. Med tvisterna lösta kan fullt fokus läggas på verksamheten, säger Thomas Gorin Weijmer.Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 46 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund