2019-03-28 08:00Pressmeddelande

Arriva inför kroppskameror på Pågatågen för ökad trygghet

 

Med start vecka 13, kan det förekomma att kundvärdarna på Pågatågen bär kroppsburna kameror. Det är en förebyggande trygghetsåtgärd för tågpersonalens arbetsmiljö ombord och ett sätt att se till resenärernas trygghet. Pågatågens resenärer kommer att se personal som bär kamera i hela Skåne.

 

2017 genomförde Arriva ett pilottest på Pågatågen. Personalen erbjöds att bära kroppsburna kameror i tjänsten. Avsikten var att öka den upplevda tryggheten för både personal och resenärer. Malmö Universitetets utvärdering av testet visade att kamerorna gav personalen en ökad trygghet. Nu är det dags för ett antal kundvärdar att börja använda kamerorna permanent.

Initialt är det 10 kameror som ska användas och det är frivilligt för personalen att bära kamera.

 

– De som har burit kamera i tjänsten, upplevde sig tryggare. Framför allt minskade kränkningarna mot den kvinnliga personalen. Vi tolkar det som att kameran kan ha haft förebyggande effekt säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva.

 

– En kroppskamera kan vara trygghetsskapande för alla ombord, samtidigt som den kan öka rättssäkerheten. Vår förhoppning är att kroppskameror på sikt, ska användas i så stor utsträckning som möjligt ombord på Pågatågen, avslutar Kenny Bungss.

 

Fakta Pilottest

Testet genomfördes på Pågatågen under tre månader 2017. Innan testet genomfördes, intervjuades personalen om sina upplevelser av trygghet ombord i tjänsten. Sedan utvärderades pilottestet av Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Resultatet visade att kroppskamera är ett effektivt sätt att påverka arbetsmiljön ombord; de kundvärdar som använt kameran kände sig tryggare; kameran hade en lugnande effekt på potentiellt hotfulla situationer samt att den även motverkat kränkningar mot framförallt kvinnor.

 

 

Så här hanteras bildmaterialet från kamerorna:

  • Granskning av bildmaterial sker när en avvikelse har inträffat ombord, såsom brott eller olycka. Kundvärden rapporterar in detta och sedan görs en individuell prövning om en granskning av bildmaterialet är nödvändig. Arrivas trygghetschef gör prövningen i samråd med skyddsombud och berörda parter.
  • Endast trygghetschefen kan se materialet och all hantering av materialet loggas.
  • Kundvärden har inte tillgång till bildmaterialet.
  • Vid brott skickas materialet som bevismaterial till polisen.
  • Bildmaterialet är krypterat och därför säkrat utifall att kameran blir stulen.
  • Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial.
  • Arriva rekommenderar personalen att ha kameran på under så stor del av sitt arbetspass som möjligt. Men tågvärden kan givetvis stänga av kameran vid behov. 

 Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour