2017-12-07 09:31Pressmeddelande

BRÅ ser nationellt intresse i projekt med kroppskameror

null

Arriva får ekonomiskt stöd på 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, för utvärdering av pilotprojektet med kroppskameror på Pågatågen. Finansieringen innebär att projektet kommer att utvärderas av forskare vid kriminologiska institutionen vid Malmö Högskola och att materialet sedan kan användas som referensmaterial till framtida forskning.

- Det är ett kvitto på att det vi gör just nu med kroppskameror är intressant ur ett nationellt brottsförebyggande arbete, säger Kenny Bungss, Trygghetschef Arriva.

BRÅ ser ett nationellt intresse i Arrivas pilot och genom en forskningsledd utvärdering av studien kan materialet användas som referensmaterial till evidensbaserad forskning och fler aktörer i samhället kommer därmed kunna dra nytta av det.

- Det känns oerhört roligt att det finns ett nationellt intresse kring vårt trygghetsskapande arbete. Att vi sedan får möjlighet att ta hjälp av Malmö högskola och deras kompetens inom ämnet gör att piloten känns än mer viktig då den kommer vara föremål för officiell forskning, avslutar Kenny.

Syftet med piloten är att öka den upplevda tryggheten för både personal och resenärer ombord och den pågår till slutet av februari. Den pilot Arriva tidigare genomförde på vissa busslinjer i Järvaområdet ingår inte i uppdraget till Malmö Högskolan och kommer utvärderas internt på Arriva.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund