2024-07-08 12:35Pressmeddelande

VR vinner nytt järnvägskontrakt i Sverige

Norrtåg

VR Sverige AB har valts till ny operatör för Tågtrafik 2025 som avser tågtrafiken med Norrtåg. Trafikstart i avtalet, som idag drivs av Vy Tåg AB, sker söndagen den 14 december 2025.

Idag meddelades att ny operatör för Norrtåg blir VR Sverige AB. Kontraktet startar i december 2025 och är ett 10-årskontrakt. Kontraktsvärdet uppskattas till 3,2 miljarder SEK och engagerar ca. 200 anställda.

Trafiken kommer inledningsvis att bedrivas med de befintliga tågen, som tillhandahålls av beställaren. Under kontraktsperioden kommer tågtrafiken att utvecklas inom många områden; Norrbottniabanan öppnar och nya fordon kommer att introduceras samt att en ny depå kommer att byggas i Umeå.

– Det här kontraktet innebär att VR etablerar sig i några av de regioner som förväntas ha kraftig tillväxt under de närmsta decennierna. Här kommer vårt uppdrag att vara en viktig del för att kunna möjliggöra miljövänliga arbets- och fritidsresor för de som bor och arbetar här, säger Johan Oscarsson, vd för VR Sverige AB.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts.

 

Om Norrtåg AB

Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Trafiken finansieras av de fyra nordligaste regionerna tillsammans med staten och biljettintäkter. Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken,


Om VR Sverige

VR Sverige AB ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck. VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. I december 2023 startade VR Sverige trafiken för Tåg i Bergslagen och i juni 2025 startar trafiken för X-tåg. Med cirka 3 300 medarbetare, 550 bussar, 145 tåg och 72 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund