2024-04-17 13:56Pressmeddelande

VR i Sverige vinner busskontrakt i Stockholm

SL buss sommar

Trafiknämnden i Stockholm har tilldelat VR Sverige AB kontraktet E45T som omfattar trafiken i Tyresö. Det nya kontraktet är på 10 år, med start 20 juni 2025, och kontraktsvärdet uppskattas till drygt 2,5 Mdr SEK.

Idag meddelade Trafiknämnden i Stockholm att VR Sverige AB får förtroendet att driva busstrafiken i södra Stockholm som i området Tyresö. Kontraktet startar i 20 juni 2025 och är ett 10-årskontrakt utan option att förlänga.

Kontraktet engagerar ca. 190 anställda som kommer att bli erbjudna anställning i det nya kontraktet. Den största delen av trafiken kommer att bedrivas med nyinköpta elbussar som kommer att utgå från depåer i Tyresö.

– Det här är glädjande på många sätt säger VR Sveriges vd Johan Oscarsson. Dels är det ett nytt busskontrakt som visar på att vi har en fortsatt hög kvalitet och konkurrensförmåga inom bussområdet, dels är det ett kontrakt som säkerställer vår närvaro i Stockholm, vilket är en viktig marknad för VR Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts.

Om SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. De har det övergripande ansvaret för att de som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som driver trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge de som reser en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, med målet att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.Om VR Sverige

VR Sverige AB ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck. VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. I december 2023 startade VR Sverige trafiken för Tåg i Bergslagen och i juni 2024 startar trafiken för X-tåg. Med cirka 3 300 medarbetare, 550 bussar, 145 tåg och 72 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour