2018-12-18 12:31Pressmeddelande

Schemalagda kisspauser på Pågatågen

null

Med anledning av de artiklar som publicerats i olika media de senaste dagarna rörande pauser för vår personal på Pågatågen kommenterar och rättar Arriva här de felaktigheter som förekommit.

Först vill vi påpeka att inget beslut att införa kisspaus har fattats. Arbetsmiljöverket (AMV) gjorde i november en inspektion på Pågatågen med anledning av att det kommit en anmäla om att lokförare och kundvärdar inte har tid att göra toalettbesök när de tjänstgör. Efter inspektionen skickade AMV en underrättelse om att krav kan komma att ställas och att beslut om detta fattas efter att Arriva svarat på underrättelsen, vilket ska ske senast 9 januari 2019.

Sedan vill vi klargöra att det är skillnad på paus och rast. Raster är schemalagda och obetalda samt reglerade i avtal, pauser är normalt inte schemalagda och tas av den anställde när det är lämpligt med hänsyn till arbetets art.

På Pågatågen är den längsta turen som personalen arbetar innan de har rast strax över 4 timmar, inte 5 timmar som påståtts. Pauser på Pågatågen finns planerade, med hänsyn till aktuell linje, schema och tur och ska kunna tas efter max 3,5 timme men i normalfallet finns möjlighet till paus redan inom 2 timmar.

Slutligen, vår personal kan alltid besöka en toalett när tåget står på en station eller ombord på tåget. Förare och kundvärdar kan då välja att använda samma toaletter som resenärerna eller använda de som finns på stationen. Sedan kan lokföraren också, via trafikledningen, göra ett stopp för toalettbesök antingen ombord på tåget eller på toalett som finns på någon station. 

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka.

Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund