2023-11-20 15:01Pressmeddelande

Nu är det klart, VR Sverige tar över X-tåg

X-tågX-tåg

Efter att perioden för överklagande på 10 dagar har löpt ut, utan att tilldelningsbeslutet har överklagats, står det nu klart att VR Sverige AB har valts till ny operatör för X-tåg. Trafiken, som idag drivs av Vy Tåg AB, inleds i juni 2025 och pågår till december 2036. Beställare är X-trafik (Region Gävleborg).

Den 2 november meddelades att ny operatör för X-tåg blir VR Sverige AB. Överklagandeperioden på 10 dagar har nu löpt ut utan att någon har ifrågasatt beslutet. Avtalet, som är 11-årigt, avser både drift och underhåll och startar i juni 2025. Detta är det andra stora tågavtalet som VR Sverige tilldelats efter att VR i Finland förvärvade bolaget 1 juli 2022.

Kontraktsvärdet för hela perioden uppgår till omkring 900 miljoner kronor. Trafiken kommer att bedrivas med en befintlig flotta av två- respektive trevagnars Reginafordon. Totalt nio stycken.

X-tåg utgår från Gävle och trafikerar därifrån två linjer, en mot Ljusdal och en mot Sundsvall.

  • För VR är detta en intressant affär då vi för närvarande etablerar oss i regionen med Tåg i Bergslagen (TiB) och nu får möjlighet att utöka vår verksamhet i Gävle i och med X-tåg. Vår lösning för X-tåg ger en resursstark lokal verksamhet med samordningseffekter med TiB avseende både drift och underhåll, säger Johan Oscarsson, vd för VR Sverige AB och fortsätter:
  • När det gäller personalövertag från befintlig operatör är detta inte kravställt i upphandlingen, men vi kommer betrakta det som verksamhetsövergång och ser fram emot att välkomna nya medarbetare, avslutar Johan Oscarsson.

Om X-tåg

X-tåg är ett regionaltågssystem i mellersta Sverige med bas i Gävle. X-tåg utgår från Gävle och trafikerar därifrån två linjer, en mot Ljusdal och en mot Sundsvall, med elmotorvagnar av typerna X50, X51 och X52. Ansvarig för trafiken är X-trafik (Region Gävleborg).Om VR Sverige

VR Sverige AB är ett helägt dotterbolag till VR Group i Finland där finska staten sedan 160 år är huvudägare. VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. I december 2023 startar VR Sverige ett nytt kontrakt för Tåg i Bergslagen. Antalet anställda är cirka 3 000 personer och i verksamheten finns ca. 800 bussar, 122 tåg och 65 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. I Finland ansvarar VR Group för passagerartrafiken på nationella nätet men kör också bussar, spårvagnar och godstrafik samt driver verkstäder för reparation och underhåll av fordon. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund