2017-05-08 11:30Pressmeddelande

Kroppsburna kameror i tjänsten ska förebygga hot och våld på Arrivas bussar

null

Arriva inleder ett pilotprojekt där förare erbjuds att bära kroppskameror i tjänsten. Avsikten är att öka den upplevda tryggheten och samtidigt förebygga hot och våld.

– Vi har tagit del av en teststudie som genomförts av Västtrafik och som upplevts positivt av deras personal, berättar Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva. Flera tågvärdar som deltog i testet beskrev att kameran kändes som att ha en extra kollega med ombord. Alla som fick prova kameran vill också att den införs permanent.

Nu vill Arriva utföra piloten inom sin bussdivision, i första hand i Järva utanför Stockholm.

– I Järva genomför vi redan olika typer av insatser för att öka tryggheten för både medarbetare och resenärer, berättar Kenny Bungss. Vår förhoppning är att piloten med kroppskameran ska falla så pass väl ut att vi kan införa den som ett verktyg i driften.

Kroppskameran kommer fungera som ett komplement till bussens kameror. Västtrafiks studie indikerar också att kameran ger förarna en känsla av att de kan påverka situationen.

– En kroppskamera är trygghetsskapande samtidigt som den ökar rättssäkerheten, förklarar Kenny Bungss.

Arrivas pilot kommer att pågå i tre månader och inleds med en nollmätning där förarna intervjuas om sina upplevelser av hot och våld i tjänsten.

Till skillnad från testet som Västtrafik genomförde kommer Arrivas förare ha möjlighet att spela in hela sitt arbetspass, inte bara när risk för hot och våld föreligger. För att skydda förarnas integritet kommer Arriva ta fram strikta rutiner som reglerar hur och när arbetsgivaren får ta del av filmmaterialet.

Pilotprojektet med kroppskameror kommer påbörjas veckan efter midsommar 2017. 

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund