2017-11-10 12:00Pressmeddelande

Fokus på ett hållbart resultat ligger bakom kundnöjdhetsrekordet på Arrivas bussar i västerort

null

När SL genomförde sin månatliga kundnöjdhetsundersökning i september fick Arrivas busstrafik i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna högsta betyg någonsin med en total kundnöjdhet på 83 procent. Framförallt hade nöjdheten avseende förarens körsätt och bemötande ökat.

– Vi sätter stort fokus på att uppnå ett hållbart resultat, säger Henrik Skogh, driftchef på Arrivas Råsta-depå. För en långsiktig lönsamhet måste vi eftersträva nöjda kunder varje dag, under hela resan, oavsett yttre utmaningar. Även personalen måste trivas. En självklarhet egentligen; mår chaufförerna bra så ger de också en bättre service. Vilket i sin tur leder till en högre kundnöjdhet.

– Arriva genomgår just nu en attitydförändring, fortsätter kollegan Anders Sveholm, driftchef på Arrivas Lunda-depå. Vi ska definiera oss som i första hand ett kundserviceföretag, och lagarbete och engagemang hos personalen är centralt i verksamheten för att uppnå målet med nöjda kunder. Bland annat vill vi involvera Arrivas chaufförer mer i vårt förbättringsarbete. Det kan röra allt från trygghetsarbete till hur standarden kan höjas på befintliga bussar.

– Chaufförerna är de som ofta märker brister i vår verksamhet och självklart är det deras kunskap och kompetens vi ska dra nytta av för att skapa bästa möjliga kundupplevelse, säger Anders Sveholm.

Körsätt i fokus
Precis som resultatet från den senaste Nöjd kund-undersökningen visar så står en vidareutveckling av förarnas körsätt på agendan.

– När föraren kör mjukare och lugnare får kunden en behagligare resa, vi får dessutom en mindre miljöpåverkan genom lägre bränsleförbrukning och färre skador och förslitningar på fordonet. Det blir en win-win för alla. Körsättet är också nära knutet till säkerheten, förklarar Henrik Skogh. Här har vi ett väldigt viktigt arbete framåt.

Om SLs Nöjd kund-undersökning
Undersökningen Nöjd Kund Index görs på uppdrag av SL av ett oberoende företag som varje månad mäter kvaliteten inom kollektivtrafiken i hela länet. Resultatet baseras på intervjuer med 3 500 resenärer och mäter allt från bemötande, information, städning och tidtabeller på slumpvis utvalda stationer och linjer.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund