2017-10-18 15:40Pressmeddelande

Färre fall av hot och våld på Arrivas bussar under test med kroppsburen trygghetskamera

null

Pilotprojektet med trygghetskameror som testades på Arrivas bussar i Järva utanför Stockholm har nu avslutats. Inget fall av hot och våld har fångats på film under de tre månader som piloten pågick.

- Vi tolkar det som att kameran kan ha haft förebyggande effekt, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva. Under perioden har vi haft två fall färre av hot- och våldssituationer jämfört med förra året. Det är ingen jättestor skillnad, men effekten med kameran har i alla fall hittills varit önskvärd.

Av det femtontal förare som ingick i studien upplever också majoriteten att trygghetskameran har varit en positiv erfarenhet. De tycker att resenärer i högre grad har gjort rätt för sig och att stämningen på bussen har varit lugnare. Ännu är dock ingen formell utvärdering gjord utan slutsatserna i dagsläget bygger på generell feedback från förare som deltagit i projektet.

Nästa steg: trygghetskameror på Pågatågen
Snart startar Arriva ytterligare ett försök med trygghetskameror. Den här gången på Pågatågen i Skåne. Utgångspunkten blir Helsingborg och just nu pågår en urvalsprocess bland intresserade tågvärdar. Precis som med piloten i Stockholm är avsikten är att öka den upplevda tryggheten för både personal och resenärer.

Så här hanteras och sparas bildmaterialet från trygghetskamerorna:
Granskning av bildmaterial sker när en avvikelse har inträffat ombord, såsom brott eller olycka. Tågvärden rapporterar in detta och sedan görs en individuell prövningom en granskning av bildmaterialet är nödvändig. Prövningen görs av Arrivas trygghetschef i samråd med skyddsombud och berörda parter. Endast trygghetschefen kan se materialet och all hantering av materialet loggas. Vid brott skickas materialet till Polisen som bevismaterial. Bildmaterialet är även krypterat och därför säkrat utifall kameran blir stulen. Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund