2019-06-18 08:00Pressmeddelande

Ekerös nya busstrafik rullar igång på midsommarafton

Foto Miguel Ramos/ArrivaFoto Miguel Ramos/Arriva

På midsommarafton börjar de nya och de uppfräschade bussarna att rulla i Ekerö-området fullt ut. Då går också startskottet för Arrivas nya tioårskontrakt för SL för att driva den framtida hållbara stadstrafiken på Ekerö. Det nya avtalet innebär bland annat ett helt nytt sätt att leverera stora mängder digital information i realtid till både SL och till resenärerna.

17 helt nya bussar går i trafik för linje 176 och 177. De har ökad komfort, till exempel bekvämare säten och lägre ljudnivå. Tillgängligheten för synskadade resenärer blir också bättre då taktila ledstänger markerar dörrarna och underlättar av- och ombordstigningen ytterligare. Idag finns sedan tidigare taktila plattor på de flesta hållplatser som vägleder synskadade till att stå på rätt plats vid ombordstigning. 48 bussar blir uppdaterade och uppfräschade både på in- och utsidan. De flesta av Arrivas bussar som trafikerar Ekerö, oavsett om de är nya eller uppfräschade, får också USB-uttag vid sittplatserna så att resenärerna kan ladda sina mobiler. Trafikinformation för resenärerna i realtid blir också tydligare via de moderna infotainmentsystem som installeras i alla bussar.

Det nya avtalet innebär att trafikhuvudmannen SL förses med stora mängder digital information i realtiden via Arrivas verktyg, bussportalen. Var bussarna finns, hur många som stiger av och på vid de olika hållplatserna, hur tiderna hålls med mera. Det blir lättare att snabbt kunna reagera på störningar som kräver omlokalisering av medarbetare och ersättningstrafik. Underlaget från bussportalen ger också ett underlag som kan leda till större punktlighet och mer korrekt information till resenärerna.

- Midsommarafton blir en särskilt högtidlig dag för oss på Arriva då den nya trafiken går igång. Det förtroende som vi nu fått förnyat är ett kvitto på att vårt arbete med att utveckla den svenska kollektivtrafiken, med motiverad personal och modern teknik, uppskattas. Och det är vi stolta över, säger Henrik Skogh, trafikchef Ekerö hos Arriva Sverige AB.

SL-trafiken går över till sommartidtabell samma dag, den 21 juni, men i övrigt innebär det nya avtalet inga förändringar i linjetrafiken för Ekeröbussarna.

Arriva Sverige har drivit trafiken på Ekerö sedan 2009. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har gett Arriva fortsatt förtroende att köra busstrafiken på Ekerö i 10 år till. Nya avtalet börjar gälla den 21 juni 2019.


Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour