2017-12-14 12:43Pressmeddelande

Bättre koll och sänkt klimatpåverkan när Arriva inför energibesparande hårdvara i sina bussar

null

Ett nytt system som sänker energiåtgången vid buss-ramperna har nyligen installerats på Arrivas samtliga depåer i Stockholmsområdet. Tekniken förenklar även för verkstad och trafikledning och gör det smidigare för förarna att hitta rätt buss vid arbetspassets start.

”Tempererade bussar på rätt plats” är en del i ett projekt som pågått en tid och vars syfte är att optimera bränsleprocessen för Arrivas bussar. Per Plogmark och Jacob Sand som jobbar med verksamhetsutveckling inom division buss ansvarar för att driva projektet framåt.

- Det finns en rad fördelar med systemet, förklarar Per Plogmark. Verkstaden ser direkt vilka bussar som de ska prioritera underhållet av, och trafikledningen kan i god tid flagga upp för att fler bussar behöver värmas. Dessutom får vi en långt mer välavvägd elförbrukning för bussarna på rampen.

Så funkar det

Systemet fungerar så att en givare installeras i bussen. Givaren läser av olika värden som sedan skickas till verkstaden. Via ett gränssnitt kan verkstaden till exempel se laddningskurvor för respektive batteri och trafikledningen hålla bättre koll på de bussar som finns i depån. Förarna kommer också att kunna se var bussen står parkerad när de går på sina arbetspass.

- Vårt mål är att minska antalet inställda turer och öka punktligheten, säger Per-Eric Bjurenborg, direktör division buss Arriva Sverige AB.

Arriva minskar sin klimatpåverkan

Den energi som går åt till att värma upp en buss motsvarar värmeförbrukningen i en medelstor villa om man slår ut det på ett år. Med hjälp av den nya lösningen kan bussarna värmas upp till exakt rätt temperatur i rätt tid till morgonpasset och på så vis sänka elförbrukningen. Besparingspotentialen avseende minskad klimatpåverkan är stor.

- Med det här systemet står inte bussarna på full värme hela natten, utan hålls istället ljumna för att uppnå en optimal starttemperatur när bussen ska ut i trafik, förklarar Per-Eric Bjurenborg. Både förare och kunder får åka med en rätt tempererad buss från första hållplatsen, oavsett väderlek.

Enkel åtgärd för att minska stress och skapa bättre arbetsmiljö

Verkstaden och trafikledningen har haft tillgång till informationsöverföringen från bussarna under en tid och i dagarna startar också utrullningen av systemstödet till förarna. Digitala skärmar kommer att monteras upp vid incheckningen och visa exakt vilken plats på rampen som förarens buss står parkerad vid.

- Det är en enkel åtgärd som kommer att underlätta betydligt för förarna i och med att de inte behöver leta efter bussen de ska köra, säger Jacob Sand, verksamhetsutveckling division buss.

Per-Eric Bjurenborg håller med om att en av de största fördelarna är att det är ordning och reda bland bussarna som står på rampen, men tillägger att det också kommer leda till en bättre arbetsmiljö med mindre frustration för förarna.

- Vi ser det här som ytterligare en åtgärd i raden av aktiviteter där Arriva Sverige vill förbättra situationen för förarna. Vi har ju tidigare i år till exempel testat kroppskameror för att öka förarnas trygghet. Vi är övertygade om att en förbättrad arbetsmiljö i förlängningen leder till nöjdare kunder, avslutar han.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund