2022-07-01 12:34Pressmeddelande

Arriva Sverige AB helägt av VR Group från den 1 juli 2022

Avtalet mellan VR Group och Arriva International Ltd slutfördes under dagen och Arriva Sverige AB övergår därmed med omedelbar verkan till att vara en del av VR Group. Som ett resultat av förvärvet får de 6 200 medarbetarna inom VR 3 200 nya kollegor i Sverige. Verksamheten i VR Group Sweden kommer framgent att bedrivas under VR Groups varumärke. Förvärvet påverkar inte bolagets medarbetare.

”Vi har förberett vårt förvärv noga och under lång tid. Enligt vår tillväxtstrategi vill vi expandera i Norden och då var Arriva Sverige AB ett passande förvärv för oss. Genom förvärvet skaffar vi oss en konkurrenskraftig kompetens för hela koncernen, samtidigt som vi kan ta vårt kunnande när det gäller att utveckla koldioxidneutral kollektivtrafik med oss till Sverige. Vi vill vara bäst i Norden och det når vi med ett gott samarbete’’, säger VR Groups vd Topi Simola.

Arriva Sverige AB, som från och med i dag byter namn till VR, kommer att verka som lokal trafikoperatör i Stockholmsregionen, i Östergötland och i Skåne. VR får därmed tillgång till 740 bussar i Sverige, bussar som möjliggör cirka 58 miljoner resor om året. Till detta kommer 192 tåg, inklusive spårvagnar, som möjliggör ytterligare cirka 54 miljoner resor om året.

”Vi är mycket nöjda med vår nya ägare. VR-koncernens 160-åriga historia som transportbolag, och dess bidrag till människor och samhällsutvecklingen, tillför mycket kunnande som gör att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans. Våra medarbetare tar emot ägaren från vårt grannland med öppna armar”, säger Johan Lindgren, vd för VR:s verksamhet i Sverige.

Under de senaste månaderna har medarbetarna i båda länderna förberett sig för förändringarna i ägarskapet och fortsätter nu arbetet med att skapa enhetlighet i arbetsformerna och en ny, gemensam, företagskultur. VR:s mål är att bygga en stark och koldioxidneutral kollektivtrafikoperatör.

 


Om VR Sverige

VR i Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. I det uppdraget ingår även busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR i Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Med cirka 3 200 medarbetare, 800 bussar, 122 tåg och 65 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR i Sverige ägs av finska VR som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund