2017-10-31 12:00Pressmeddelande

Arriva fortsätter att testa kroppsburna kameror - nu startar en pilotstudie på Pågatågen.

null

Arriva fortsätter projektet med att erbjuda sin personal att bära kroppskameror i tjänsten. Med start i november kommer ett antal tågvärdar på Pågatågen i Skåne att bära kamerorna. Avsikten är att öka den upplevda tryggheten för både personal och resenärer.

Projektet är en förebyggande trygghetsåtgärd för tågpersonalens arbetsmiljö ombord. Det är också ett sätt att se till resenärernas trygghet. Nyligen har en studie med kroppskameror avslutats inom Arrivas bussdivision i Järva i Stockholm.  Inget fall av hot och våld har fångats på film under de tre månader som studien pågick.

– Vi tolkar det som att kameran kan ha haft förebyggande effekt, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva. Under perioden har vi haft två fall färre av hot- och våldssituationer jämfört med förra året. Det är ingen jättestor skillnad, men effekten med kameran har i alla fall hittills varit önskvärd.

Av det femtontal förare som ingick i studien i Stockholm upplever majoriteten att trygghetskameran har varit en positiv erfarenhet. De tycker att resenärer i högre grad har gjort rätt för sig och att stämningen på bussen har varit lugnare. Ännu är ingen formell utvärdering gjord utan slutsatserna i dagsläget bygger på generell feedback från förare som deltagit i projektet.

Nu vill Arriva också testa kroppskamerorna inom tågdivisionen. Pilotstudien på Pågatågen påbörjas den 6 november och kommer pågå i tre månader. Det inleds med en nollmätning där personalen intervjuas om sina upplevelser av trygghet ombord i tjänsten.

– En kroppskamera kan vara trygghetsskapande för alla ombord, samtidigt som den kan öka rättssäkerheten. Vår förhoppning är att försöken med kroppskameror ska falla så pass väl ut att vi kan införa kroppskameror som verktyg i tjänsten på sikt, säger Kenny Bungss.

Så här hanteras och sparas bildmaterialet från trygghetskamerorna:

  • Granskning av bildmaterial sker när en avvikelse har inträffat ombord, såsom brott eller olycka. Tågvärden rapporterar in detta och sedan görs en individuell prövningom en granskning av bildmaterialet är nödvändig. Prövningen görs av Arrivas trygghetschef i samråd med skyddsombud och berörda parter.
  • Endast trygghetschefen kan se materialet och all hantering av materialet loggas.
  • Tågvärden har inte tillgång till bildmaterialet.
  • Vid brott skickas materialet till Polisen som bevismaterial.
  • Bildmaterialet är krypterat och därför säkrat utifall kameran blir stulen.
  • Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial.
  • Arriva rekommenderar personalen att ha kameran på under så stor del av sitt arbetspass som möjligt. Men tågvärden kan givetvis stänga av kameran vid behov. 

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund