2017-06-22 13:25Pressmeddelande

Arriva fortsätter att köra Pågatågen och siktar nu in sig på Öresundstågen

null

Skånetrafiken meddelade idag att Arriva får förnyat förtroende att köra Pågatågen efter att en upphandling har genomförts. Arriva har varit leverantör sedan 2007 och det nya avtalet innebär att Arriva fortsätter fram till december 2026.

Skånetrafiken valde tidigare att förlänga det nuvarande avtalet med maximala två år till december 2018 eftersom man var nöjd med Arrivas leverans.

Det nya avtalet innebär många förändringar som syftar till att utveckla trafiken för att för­bättra för kunderna. En del i detta är att Arriva, till skillnad från idag, framöver också kom­mer att ha ansvar för fordonsunderhåll och ersättningstrafik.

I kommande avtal inför Arriva ett antal nya tekniska och organisatoriska lösningar som kom­mer att göra Pågatågen till en modern kollektiv spårlösning. I och med leveransen av nya tåg ges därutöver möjlighet att utveckla trafiken och attrahera fler kunder.

– Vi är oerhört glada över att ha fått fortsatt förtroende från Skånetrafiken. Anbudet har engagerat stora delar av vår organisation, inte minst våra medarbetare på Pågatågen. Utan deras engagemang och kunskap hade vi aldrig lyckats prestera ett så bra anbud, säger Johan Åhlander, VD för Arriva Sverige AB.

Det nya avtalet innebär en del förändringar mot hur det ser ut idag, vilket har gjort att Arriva har utvecklat ett antal nya lösningar och koncept.

– Vi utvecklar ett nytt systemstöd – Arriva Tågportal – för att möjliggöra en bättre sam­ord­ning av uppdraget och för att tillhandahålla bättre information till kunderna, säger Johan Åhlander. Vidare har vi tagit fram en kundanpassad lösning för en kapacitetsstark ersätt­ningstrafik. Vi samordnar uppdragets alla delar, drift och underhåll, genom att, tillsammans med våra samarbetspartners, etablera ett gemensamt Driftcenter med gemensamma processer och system, avslutar Johan Åhlander.

Arriva fortsätter arbetet med att stärka sin position i södra Sverige, där en ny stor upphand­ling för Öresundstågen står på tur.

– Arriva har, genom att Skånetrafiken givit oss förtroendet att fortsätta att utveckla Påga­tågen, en plattform för att lägga ett slagkraftigt anbud även på Öresundstågen, avslutar Johan Åhlander, VD för Arriva Sverige AB.

Arrivagruppen är en av de största operatörerna inom kollektivtrafiken i Europa. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. 

Sedan 2010 ingår Arriva i Deutsche Bahn (DB) och utgör koncernens varumärke för all persontrafik utanför Tyskland. Totalt har DB-koncernen cirka 300 000 medarbetare i 130 länder över hela världen.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund