2020-04-28 07:30Nyheter

SEKO och ST på Pågatågen motsätter sig korttidspermitteringar

DescriptionDescription

Förhandlingarna mellan SEKO och ST avslutades igår, måndag, utan att någon överenskommelse om korttidspermitteringar nåtts. Detta efter att de fackliga organisationerna villkorat korttidspermitteringarna med andra krav. Nu väntar varsel på grund av arbetsbrist.

Arriva Sverige AB, som på uppdrag av Skånetrafiken driver Pågatågen kommer från den 1 maj att få anpassa trafiken med färre och glesare turer. Detta kommer att leda till en arbetsbrist för de anställda. Därför initierade Arriva förhandlingar med SEKO och ST, de fackliga organisationerna på Pågatågen, om att genomföra korttidspermitteringar i syfte att trygga jobben. En möjlighet som under coronaepidemien kan göras med stöd ifrån staten. Förhandlingarna avslutades igår, måndag, utan att en överenskommelse nåtts.

  • Detta är en stor besvikelse. Vi presenterade en lösning där vi under en begränsad period ville fördela den arbetsbrist som uppkommit på många anställda. Hade vi fått genomföra permitteringsplanen hade alla anställda kunnat ha kvar sin anställning hos oss och vi hade snabbt kunna återgå till ett normalläge när epidemien är över, säger Mattias Wrangtorp, Arrivas affärsområdeschef för Pågatågen.
  • Facket villkorade korttidspermitteringarna med krav på nattvila och schemaläggning i grupper. Frågor som vi i grunden gärna diskuterar, men inte nu. Nu är det en akut kris där jobben är i fara och måste vi snabbt vidta åtgärder fortsätter Mattias.

Nu väntar varsel för många anställda.

  • Hur många som kommer att beröras får vi återkomma till inom kort, avslutar Mattias Wrangtorp.Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund

Relaterad media