2020-05-18 09:06Nyheter

Risk för olyckor stänger väderskydd

Topptavla Sona StadshusTopptavla Sona Stadshus

 

Fyra väderskydd i Solna bedöms så farliga för resenärerna att Arriva nu upphör att trafikera dem från och med 25 maj. Ytterligare väderskydd kan komma att stängas om inte Solna kommun vidtar åtgärder.

Arriva, som ansvarar för delar av busstrafiken i Solna, kommer att sluta trafikera fyra väderskydd efter att de dömts ut som farliga för resenärerna. Det gäller:

  • Hållplats Armégatan i riktning mot Solna C, Odenplan
  • Hållplats Kolonnvägen i riktning mot Solna
  • Hållplats Solna stadshus i båda riktningarna
  • Hållplats Solnahallen i riktning mot Solna C, Mörby station

Solna kommun bytte ut väderskydden under förra hösten och i samband med det så återplacerades de inte enligt de riktlinjer som finns (RIBUSS, se faktaruta). Det gäller bland annat avståndet mellan väderskydden och trottoarkanten och möjligheten att skotta och sanda. Arriva har inte tagit hållplatserna i bruk, utan använt en tillfällig stolpe för att markera av och påstigning. Denna tillfälliga lösning har lett till många klagomål och frågor från resenärer och från och med 25 maj upphör trafiken helt på dessa hållplatser.

  • Det är vi som har ansvaret för att väderskydden är säkra för resenärerna och det är vi som är ansvarsskyldiga i det fall det inträffar olyckor. Med hänsyn till resenärerna och vår personal, har vi därför inte tagit dessa väderskydd i bruk och nu väljer vi att helt sluta trafikera dem, säger Anders Frykman, direktör Division buss Arriva Sverige AB.

Ytterligare ca 20 väderskydd anses inte heller uppfylla kraven fullt ut men där fortsätter trafiken tills vidare.

 

Fakta:

RIBUSS, står för Riktlinjer för gator och vägar med hänsyn till busstrafik och ramtagen som ett hjälpmedel för väghållare, konsulter och bussentreprenörer vid utformning av gatu- och vägnät, hållplatser m m.


Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund