2023-04-13 12:21Nyheter

Möjligt att fjärrstarta värmarna på VR Sveriges bussar

 Foto: Max Pauesander, bussförare på VR Ekerö. Foto: Max Pauesander, bussförare på VR Ekerö.

På uppdrag av VR Sverige har Trionas produktområde FleetControl tagit fram en lösning som gör det möjligt att fjärrstarta värmarna på delar av bussflottan. Numera startar värmarna vid behov och i lagom tid innan bussarna ska ut i trafik. Detta minimerar miljöpåverkan och säkerställer en varm buss till chauffören.

– Lösningen för att fjärrstarta värmarna i bussarna är inte unik. Men fördelen är att detta inte är ytterligare ett separat system, utan en lösning som vi har integrerat i bussarnas befintliga system. Som leverantör har vi också uppskattat möjligheten att arbeta fram den här lösningen i samarbete med VR Sverige, som är en kunnig beställare, säger Lars Ericsson, som är affärsansvarig för FleetControl.

FleetControl består av en fordonsdator (IoT-enhet) som, förutom att leverera GPS-data med hög precision och läsa av fordonets CAN-data, även kan kopplas in till andra datakällor via sina olika hårdvaruinterface. 

FleetControl läser kontinuerligt av temperaturen kring förarplatsen. Via en enkel integration matas systemet med aktuella utsättningstider för bussarna. Om temperaturen i bussen inte är tillräckligt hög startas värmarna. Dessutom tas det hänsyn till utetemperaturen så att värmarna inte startar tidigare än nödvändigt, vilket minimerar energiförbrukningen.

– Fjärrstarten av värmarna övervakas från FleetControls kontorssystem Fleetanalyzer. Härifrån kan man även manuellt starta och stoppa värmarna vid behov, berättar Lars Ericsson.

Marcus Dahl, som är leveransansvarig för fordonsteknik på VR Sverige, säger:

– I och med att vi kan använda FleetControl för fjärrstart av värmarna kunde vi fasa ut det tidigare systemet, som innebar ytterligare hårdvaror och ytterligare ett separat gränssnitt. Med den nya lösningen erhåller vi både kostnadsfördelar, underhållsfördelar samt administrativa fördelar.


Om VR Sverige

VR Sverige ansvarar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Med cirka 3 000 medarbetare, 520 bussar, 180 tåg och 70 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR Sverige ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund