2017-06-30 12:14Nyheter

Inbjudan Almedalen: Kollektivtrafiken - navet i kommunernas brottsförebyggande arbete

null

Finns det några poliser i kollektivtrafiken? Hur kan kollektivtrafiken bli navet i kampen mot brott och otrygghet?

10-30 procent av befolkningen har någon gång under det senaste året avstått att åka kollektivt på grund av otrygghet. Trots positiva erfarenheter från andra länder är kollektivtrafiken sällan omnämnd i de så kallade samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun.

Varför är det så? Hur kan bilden förändras?

Under Säkerhetsdagen i Almedalen den 5 juli medverkar Arrivas trygghetschef Kenny Bungss i seminariet "Kollektivtrafiken - navet i kommunernas brottsförebyggande arbete" tillsammans med Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), Stockholm läns landsting, Kommissarie Olof Bratthall från Polisregion Stockholm, Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard från Tryggare Sverige samt MTRs trygghetschef Emma Stenholm.

Plats: Tryggare Sveriges paviljong placerad vid Kalis (plats 520).
Tid: Onsdag 5/7 klockan 11:15-12:00.

Hjärtligt välkommen! För mer info: www.almedalsveckan.info

Om Arrivas trygghetsarbete
Problemen med hot och våld i samhället växer. Det kräver att trygghetsskapande aktiviteter och brottsförebyggande åtgärder ökar. Och blir effektivare. Vi på Arriva jobbar aktivt och målmedvetet för att öka tryggheten inom det som är vårt område: kollektivtrafiken.

Arrivas mål är att våra kunder resenärerna och våra medarbetare alltid ska:

 • Känna sig trygga i vår trafik och miljö.
 • Kunna fokusera på sin arbetsuppgift eller syftet med resan.
 • Vid behov veta var och hur man kan komma i kontakt med trygghetsskapande resurser.
 • Våra medarbetare ska besitta den kunskap och ha verktygen som krävs för att på bästa sätt kunna hantera uppkomna konflikter och hot / våldssituationer.

För att nå vårt mål om ett tryggare Sverige tar vi ansvar för det som vi själva kan göra. Men för att nå ända fram krävs samverkan. Redan idag har Arriva samarbeten med bland annat polisen, BRÅ, SL, stadsdelsförvaltningar och våra branschkollegor.

Arriva deltar och har satt igång ett flertal aktiviteter för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Några exempel:

 • Framtagande av Arrivas trygghetsstrategi.
 • Workshops med fokusgrupper kring trygghetsprioriteringar och aktiviteter inför 2018.
 • Pilotprojekt med kroppskameror.
 • Sociala projekt, till exempel MBU – Människan Bakom Uniformen.
 • Nära samverkan med kommunpoliser i utsatta områden.
 • Aktiv närvaro i Järva norr om Stockholm.
 • Samverkansgrupper på ”hot-spots” för Pågatågen i Skåne.
 • Medverkan i TV-programmet ”Tunnelbanan”.

Listan kommer att växa efterhand som Arriva utökar sina samarbeten med samhällsaktörer som jobbar med trygghet och brottsförebyggande frågor.

Läs mer i den bifogade trygghetsfoldern.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund