2022-07-05 13:41Nyheter

Christer Braaf är ny IT-direktör på VR i Sverige

VR i Sverige har per 1 juli anställt Christer Braaf som ny IT-direktör. Christer Braaf har arbetat som konsult hos Arriva Sverige det senaste året men blir nu fast anställd.

Som konsult har Christers uppdrag fokuserat på översyn av IT-arkitektur och IT-system. De senaste tolv månaderna har han också arbetat med att stärka upp tydligheten i IT-organisationen samt förbättra samtliga IT-processer.
Sedan i mars har han parallellt arbetat med att tekniskt migrera alla IT-system i samband med att Arriva Sverige sålts till finska VR Group. En affär som skrevs under och blev helt klar i förra veckan, fredagen den 1 juli.

– Det som lockade mig till Arriva Sverige, numera VR i Sverige, var två saker: dels möjligheten att se en ny bransch efter över 20 år inom den finansiella sektorn, dels vår vd Johan Lindgren som har satt samman ett bra ledningsteam bestående av personer med olika bakgrund. Dessutom finns det en bra mix mellan nytt och gammalt, det vill säga personer som funnits inom organisationen länge kombinerat med personer som kommer utifrån. Denna spännvidd är också en av anledningarna till att jag nu väljer att fortsätta i en permanent roll inom VR i Sverige, säger Christer Braaf.

Christer Braaf har över 20 års erfarenhet från olika branscher. Han har en ingenjörsexamen i datateknik från Tekniska Högskolan i Linköping samt efterföljande MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har bland annat arbetat som rådgivare/konsult samt leverantör i globala företag som Accenture, Hewlett-Packard samt Silicon Graphics. Han har även haft flera ledande befattningar inom Folksam, bland annat ansvarig för koncernens SAP CoE.

Johan Lindgren, vd, VR i Sverige:

– Som trafikoperatör är vår operationella förmåga helt beroende av stabila och robusta IT-lösningar. Vi har kommit långt i detta arbete och nu startar det långsiktiga integrationsarbetet där vårt fortsatta arbete innefattar, förutom kontinuerliga förbättringar av vårt IT-landskap, vidare utveckling av IT-organisationen och samverkan med VR Group IT. Jag är mycket glad över att Christer Braaf har valt att stanna kvar i en permanent roll och tillsammans med oss och våra nya kollegor inom VR Group utveckla VR i Sverige vidare.Om VR Sverige

VR i Sverige ansvar för Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken. Andra uppdrag för Skånetrafiken är busstrafiken i Helsingborg och Kristianstad. I Östergötland ansvarar VR i Sverige för Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL. Med cirka 3 200 medarbetare, 800 bussar, 122 tåg och 65 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. VR i Sverige ägs av finska VR Group som sedan 160 år tillbaka kör tåg, bussar och spårvagnar i Finland. Tillsammans tar vi ett stort miljöansvar och bidrar till att minska trafikens miljöeffekter och samhällets koldioxidavtryck.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund