2018-08-30 14:03Nyheter

Arriva startar utbildning för bussförare för att åtgärda den stora bristen

null

Det saknas bussförare i Sverige och i Stockholm. Därför startar Arriva en bussförarutbildning i egen regi, som ger busskörkort och yrkeskompetensbevis. Arriva satsar på att attrahera motiverade och ansvarsfulla människor för att snarast fylla ett viktigt behov.

Arbetsförmedlingen har svårt att klara uppgiften att utbilda de bussförare som branschen efterfrågar, en utmaning som Arriva vill bidra till att lösa genom att starta en utbildning i egen regi.

– Arriva tar, både för egen del men också som ett ansvar för branschen, på sig uppgiften att utbilda fler bussförare och söker nu motiverade personer till utbildningsplatserna, säger Anders Sveholm, trafikchef för Lundadepån hos Arriva.

–Våra utgångspunkter baseras på Arrivas värdegrund och har bland annat fokus på service, säkerhet och miljön, fortsätter Anders.

De sökande genomgår först tester för att man skall kunna bedöma om hen kommer att klara utbildningen. Därefter kommer lagstadgade prov för både körkort och yrkeskompetensbevis genomföras, vilka ställer höga krav på svensk språkförståelse.

Arriva börjar med att anta ett tiotal elever till den första kursen, som är 8 - 12 veckor lång. Målet är att utexaminera 80 förare per år.

– Arriva skapar nu en spetsutbildning för bussförare, säger Anders Sveholm. Man kan lära de flesta människor att köra en buss, men det är räcker inte för oss. Vi vill rekrytera förare som är motiverade och som känner stolthet för sitt yrke, därför ställer vi höga krav på service och kompetens för de personer som antas till utbildningen. Vi söker medarbetare med ett starkt ansvars- och säkerhetstänkande.

Intresserade av utbildningen gör en intresseanmälan via Arrivas hemsida.


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund