2020-01-21 12:00Nyheter

Arriva planerar samordning av nationella trafikledningar​   ​

 

 

Arriva har för avsikt att låta delar av Östgötapendelns trafikledning framöver hanteras av Pågatågens trafikledning i Raus, Helsingborg istället för som idag i Mjölby   

  

Arriva Sverige AB kommer att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna i syfte att låta trafikledningen för Östgötapendeln i viss utsträckning hanteras från Raus, Helsingborg. I Raus finns idag trafikledningen för Pågatågen.  

 
Genom att låta trafikledningen i Raus även ansvara för trafikledningen för Östgötapendeln vill Arriva få ett mer likartat arbetssätt för trafikledning på de nationella järnvägsnäten samtidigt som personalplanering och schemaläggning kommer att kunna optimeras. Samordningen, om den genomförs fullt ut, kommer även att på sikt kunna ge lägre kostnader.   

  

Innan förändringen genomförs kommer ett riskanalysarbete att genomföras. Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund