2019-10-17 18:14Nyheter

Arriva kommenterar tidningsartiklar om pauser för toalettbesök på Saltsjöbanan

Med anledning av den tråkiga händelsen som inträffade på Saltsjöbanan i helgen vill Arriva Sverige AB klargöra vad som gäller för toalettbesök på Saltsjöbanan.

Saltsjöbanan trafikerar sträckan Henriksdal – Saltsjöbaden/Solsidan. Restiden mellan Henriksdal och Saltsjöbaden är enl. tidtabell 28 minuter enkel resa. Personalen har under större delen av dygnet alltid 20 min paus i Henriksdal varje varv de ankommer dit, där toalett och personalrum finns.

Vi har därutöver toaletter vid de andra ändstationerna Solsidan och Saltsjöbaden samt vid Neglinge station. Dessutom finns det vid Sickla station två toaletter för personalen på Tvärbanan men som även Saltsjöbanans personal kan använda.

Om det uppstår en situation där en tågvärd, eller annan tjänstgörande personal, måste uppsöka toalett under tjänstgöring ska trafikledningen kontaktas för att lösa problemet akut. Trafikledningen kan då vid behov fatta beslutet att köra utan tågvärd under vissa premisser enl. gällande säkerhetsföreskrifter och att man informerar då föraren om detta.

Händelsen som inträffade i helgen är beklaglig och vi har startat en arbetsmiljöutredning om den specifika händelsen men kommer även att initiera en diskussion med skyddsorganisationen i arbetsmiljöfrågan för att undvika liknande händelser i framtiden och också förtydliga gällande instruktioner.

Arrivas uppfattning är att den nuvarande ordningen är tillräcklig för att tillgodose personalens behov av att ha tillgång till toaletter. Vi har sedan tidigare gått ut med information till personalen att behöver man gå på toaletten skall man få göra det, även om tåget försenas.


Om VR Sverige

Arriva är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Vi är en del av Deutsche Bahn (DB), ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag, och ansvarar för DB: s regionala persontransporter utanför Tyskland. Arriva har, förutom i Sverige, verksamhet i Tjeckien, Kroatien, Danmark, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.


Kontaktpersoner

Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund