2017-09-27 08:00Nyheter

Arriva har startat ett treårigt chefsprogram för att utveckla befintliga, nya och framtida chefer

Med målet att skapa en möjlighet för cheferna i organisationen att utvecklas, nätverka och samverka har Arriva Sverige startat ett treårigt chefsprogram.

– Vi vill säkerställa att våra chefer på ett samstämmigt sätt kan driva verksamheten målinriktat och affärsmässigt, kommunicera tydligt och gå från beslut till handling, säger Lena Törnstrand, HR-chef division Tåg.

– Dessutom lever och leder vi i ständig förändring och ledarskapet kräver ständig anpassning. Arrivas chefer måste kunna ta snabba beslut, få saker att hända samt prestera och må bra i det höga tempot.

Samtliga chefer inom Arriva Sverige kommer att genomföra programmet och Arriva kommer ha två utbildningsstarter per år framöver. Under 2017 har fyrtio chefer påbörjat de inledande två till fyra modulerna. Unikt i sammanhanget är att deltagarna bildar lär-par som ska coacha och stötta varandra under hela treårsperioden utifrån den framtagna individuella utbildningsplanen.

– Medvetet har vi satt ihop par från skilda verksamheter, säger Lena Törnstrand. Det skapar en väldigt bra dynamik när någon från spårsidan kommer med input till bussdivisionens arbete och tvärtom. Med partnerns hjälp ser man på den egna verksamheten med nya ögon, vilket öppnar upp för tankar och tillvägagångssätt som man kanske inte har tänkt på tidigare.

Fakta om Arrivas chefsprogram

Programmet löper under tre år, varav det första ska ses som grundläggande, det andra som en fördjupning och det tredje som anpassat efter deltagarens individuella behov. Chefsprogrammet innehåller sammanlagt nio gemensamma moduler. Som ny chef på Arriva är det obligatoriskt att genomföra programmet.  


Om VR Sverige

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I Sverige hjälper vi cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar vi moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Som resenär hos Arriva ska du uppleva att vi gör allt för att din resa ska kännas trygg och ha service av hög kvalitet. Året runt – dygnet runt – fram och tillbaka. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn. DB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Berlin. Man har verksamhet inom logistik- och transportsektorn och är 291 000 medarbetare i 130 länder.


Kontaktpersoner

Pressjour
Pressjour
Christer Ekelund
Kommunikationschef
Christer Ekelund